--> Generalversammlung : 27.03.2021 (verréckelt) --> 15.05.2021

 

https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/mars/20-coronavirus-mesures-tenue-assemblee-generales.html?fbclid=IwAR29Jzh6PITbylJr4i28nBLhk25D00rehIjefT6UkwRZcWudLVTkurl-cck

 

--> Trëppeltour Fréijoer : 11.04.2021 (ofgesot)

 

--> Nationalfeierdag Cortège : 23.06.2021

 

--> Trëppeltour Hierscht : 17.10.2021

 

--> Joresofschlossfeier : 27.11.2021